Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2020

Czech icpdf.png 6 MB
29.10.2021

Evropský účetní dvůr dospěl na základě svého ročního auditu agentur EU za rozpočtový rok 2020 k závěru, že agentury EU v různých členských státech se bezprecedentní situaci dané pandemií onemocnění COVID-19 přizpůsobily vhodným způsobem. Auditoři potvrzují, že finanční řízení agentur je podobně jako v minulých letech dobré a pandemie ho zásadním způsobem nepoznamenala. Ve vnitřních kontrolách některých agentur stále přetrvávají nedostatky a hlavním zdrojem nesprávností zůstávají nedostatky v zadávacích řízeních na veřejné zakázky. Pandemie rovněž zbrzdila pokrok v oblasti rozpočtového řízení a řízení lidských zdrojů. V roce 2020 se některé agentury v těchto oblastech potýkaly s omezeními.