Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Výroční zpráva o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2020

Czech icpdf.png 5 MB
12.11.2021

Evropský účetní dvůr (EÚD) schválil účetní závěrky za rok 2020 a související operace všech společných podniků EU, které jsou partnerstvími veřejného a soukromého sektoru EU s průmyslem a výzkumnými uskupeními. V sedmém roce svého desetiletého cyklu již většina společných podniků realizovala přibližně dvě třetiny svých činností v rámci programu Horizont 2020, který je rámcovým programem EU pro financování výzkumu a technologického rozvoje. Auditoři zaznamenali, že v roce 2020 společné podniky přijaly ve vzájemné součinnosti opatření, aby zachovaly kontinuitu činností během pandemie COVID-19 a zmírnily její možný dopad na poskytování služeb.​