Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 25/2021: Podpora z ESF na boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti: opatření musí být cílenější, lépe přizpůsobená a monitorovaná

Czech icpdf.png 5 MB
08.12.2021

Dlouhodobá nezaměstnanost může mít závažné důsledky pro dotčené jednotlivce a negativní dopad na růst a veřejné finance. Evropská unie určila řadu politických opatření cílených na dlouhodobou nezaměstnanost. V období 2014–2020 měla opatření týkající se „přístupu k zaměstnání“ financovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) dopad na mnoho dlouhodobě nezaměstnaným, ale nezaměřovala se konkrétně na ně. Tato opatření ESF navíc nebyla vždy přizpůsobena specifickým potřebám dlouhodobě nezaměstnaných. Doporučujeme, aby Komise trvala na tom, aby se členské státy prostřednictvím podpory z ESF+ na období 2021–2027 zaměřily konkrétně na dlouhodobě nezaměstnané a jejich potřeby, aby opatření uplatňovala individualizovaný přístup k dlouhodobě nezaměstnaným a aby Komise posoudila účinnost opatření týkajících se „přístupu k zaměstnání“ pro tyto osoby.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.