Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 01/2022: Podpora EU určená na posilování právního státu na západním Balkáně: navzdory úsilí přetrvávají zásadní problémy

Czech icpdf.png 5 MB
10.01.2022

Právní stát je jednou ze společných hodnot členských států EU a je zakotven v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Je rovněž podstatnou a nezbytnou podmínkou členství v EU. Kontrolovali jsme, zda byla podpora EU určená na posilování právního státu v šesti státech západního Balkánu, které usilují o přijetí do EU, účinná. Zjistili jsme, že ačkoliv opatření EU přispěla k reformám v technických a provozních oblastech, například ke zlepšení účinnosti soudnictví a k vypracování příslušných právních předpisů, měla jen malý celkový dopad na zásadní reformy v oblasti právního státu v regionu. Doporučujeme Komisi, aby posílila mechanismus k prosazování reforem v oblasti právního státu, zintenzivnila podporu organizací občanské společnosti a nezávislých sdělovacích prostředků, posílila využívání podmíněnosti a posílila podávání zpráv o projektech a jejich monitorování.

​Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.