Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Přezkum 01/2022: Zdanění energie, stanovení ceny uhlíku a dotace na energie

Czech icpdf.png 2 MB
31.01.2022

​​Obsahem této zprávy je hodnocení, jak odpovídají daně z energií, stanovení ceny uhlíku a dotace na energie cílům EU v oblasti klimatu. Zdanění energie může podpořit úsilí o ochranu klimatu, ale stávající výše daní neodráží míru znečištění z jednotlivých zdrojů energie. Dotace na obnovitelné zdroje energie se v letech 2008–2019 více než zčtyřnásobily, zatímco dotace na fosilní paliva zůstaly na stejné úrovni. Patnáct členských států vydává na fosilní paliva více než na dotace na obnovitelné zdroje energie. V polovině roku 2021 zveřejnila Komise návrh na revizi směrnice o zdanění energie. V této zprávě uvádíme přehled výzev, kterým čelí tvůrci politik při aktualizování politik upravujících zdanění energie a dotace v této oblasti: zajištění konzistentnosti zdanění energie napříč odvětvími a energetickými nosiči, snížení dotací na fosilní paliva a sladění cílů v oblasti klimatu se sociálními potřebami.​