EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2021 – Audit EU ve zkratce

Czech icpdf.png 4 MB
13.10.2022

Několik slov o publikaci „Audit EU za rok 2021 ve zkratce“

Dokument „Audit EU za rok 2021 ve zkratce“ podává přehled o našich výročních zprávách o souhrnném rozpočtu EU a Evropském rozvojovém fondu za rok 2021, v nichž předkládáme prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací. Letos poprvé jsme do své auditní činnosti zahrnuli Nástroj pro oživení a odolnost a předkládáme samostatný výrok o legalitě a správnosti jeho výdajů. Dokument rovněž v hlavních rysech popisuje nejdůležitější zjištění o příjmech a hlavních výdajových oblastech rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu a dále zjištění o rozpočtovém a finančním řízení.

Plné znění zpráv je k dispozici na našich internetových stránkách eca.europa.eu.

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán EU. Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky a osvědčené postupy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, jak řízení politik a programů EU zlepšit. Díky naší práci jsou občané EU informováni o tom, jak jsou jejich peníze vynakládány.