Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 12/2022: Trvalost v rozvoji venkova - Většina projektů zůstává po požadované období v provozu, avšak je možné dosáhnout dlouhodobějších výsledků

Czech icpdf.png 4 MB
20.06.2022

Od roku 2007 vynaložila EU více než 25 miliard EUR na rozvoj venkova, aby se diverzifikovalo jeho hospodářství a zlepšila infrastruktura. Financované projekty musely zůstat v provozu po dobu nejméně pěti let.

Prověřovali jsme, zda tyto investice vedly k trvalým přínosům. Zjistili jsme, že požadavky právních předpisů na trvalost jsou z velké části plněny. Trvalost diverzifikačních projektů se mezi odvětvími a členskými státy lišila. Trvalost projektů, například v oblasti turistického ubytování, ovlivňuje slabá hospodářská výkonnost a jejich neoprávněné užívání pro osobní účely.

Doporučujeme, aby Komise sdílela osvědčené postupy, a finanční prostředky tak plynuly do životaschopných projektů, zmírnila riziko převedení projektů do osobního užívání a využila možností velkých databází.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.