Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2021

Czech icpdf.png 4 MB
27.10.2022

​Auditoři EÚD ve své dnes zveřejněné výroční zprávě o agenturách EU uvádějí, že agentury EU by měly zpřísnit svá pravidla a kontroly, aby minimalizovaly riziko, že manažeři a služebně starší zaměstnanci, kteří odcházejí z pracovního poměru, nastoupí do zaměstnání v soukromém sektoru, kde by mohlo dojít ke vzniku střetu zájmů, a integrita orgánů a institucí EU by tak mohla být ohrožena. EÚD ve své roli finančního kontrolora EU současně potvrdil, že účetnictví agentur je důvěryhodné, když schválil jejich účetní závěrky za rok 2021. Auditoři rovněž u všech 44 agentur vyhodnotili způsob, jakým vybírají příjmy ze svých operací, kladně a všem agenturám kromě jedné vydali osvědčení o dobrém stavu výdajů, a to navzdory přetrvávajícím problémům se zadáváním veřejných zakázek ve většině agentur.