-->

Oblasti politiky

Spolupráce s výbory Evropského parlamentu

Zjištění z našich výkonnostních auditů mnoha různých politik EU předkládáme ve zvláštních zprávách a přezkumech.

V tomto oddíle představujeme nejdůležitější zvláštní zprávy a přezkumy pro každý z výborů EP ve funkčním období 2019–2024.

Členové a auditoři Evropského účetního dvora jsou připraveni a ochotni projednat svá zjištění a doporučení přímo se všemi výbory EP při slyšeních nebo seminářích či  v politických skupinách EP.

Pomocí níže uvedených odkazů zobrazíte zprávy, které jsou pro daný výbor EP nejrelevantnější.