-->

Vyhledat

 

 

Special Report 07/2021: EU space programmes Galileo and Copernicus: services launched, but the uptake needs a further boost9422021.04.2021 12:41:0021.04.2021 12:41:00 Executive summary I-XI Introduction 01-16 The EU space programmes 01-04 The value chain of the EU space programmes 05-06 The Commission’s 2016 Space Strategy for Europe 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_072172170https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EEB6F36E-5923-444A-9B49-816BDE0F4C4A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated9411812.04.2021 11:26:0512.04.2021 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05147614760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 05/2021: Infrastruktura pro dobíjení elektrických vozidel: vybudovalo se více dobíjecích stanic, jejich nerovnoměrné zavádění však dopravu v EU komplikuje9412012.04.2021 11:18:2212.04.2021 11:18:22Shrnutí I–IX Úvod 01–13 Elektřina v popředí alternativních paliv v silniční dopravě 01–07 Reakce EU na dilema „o slepici a vejci“ 08–13 Rozsah a koncepce auditu 14–18 Připomínky STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_051031030https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{946D7EC4-ED44-489A-9D0A-6D1242F709A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124.03.2021 13:58:3724.03.2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0415936100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 04/2021: Celní kontroly: nedostatečná harmonizace brání ochraně finančních zájmů EU9403324.03.2021 13:54:1024.03.2021 13:54:10Aby byly tyto informace chráněny před zveřejněním a s ohledem na stupeň utajení dokumentů, z nichž informace pocházejí, nejsou ve zprávě zveřejněny určité podrobnosti a odkazy a STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_042361440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3066D3FE-2914-4557-9F55-03564D81DB44}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322.03.2021 10:11:0222.03.2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0119552850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Stanovisko č. 1/2021 (podle článku 322 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu9384322.03.2021 10:10:2822.03.2021 10:10:28CS 23.3.2021 Úřední věstník Evropské unie C 101/1 s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 322 této smlouvy s ohledem na návrh nařízení Evropského STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_013231280https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0847414C-84E5-4C27-91F7-5C39E0366AAC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822.01.2021 6:23:3722.01.2021 6:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0324892810https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 03/2021: Výměna daňových informací v EU: pevný základ, trhliny v uplatňování11722021.01.2021 14:18:3521.01.2021 14:18:35Zvláštní zpráva  Výměna daňových informací v EU:  pevný základ, trhliny v uplatňování  CS  2021  03  2    Obsah  Body  Shrnutí  I–X  Úvod  01–13  Opatření na úrovni EU  05–09 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03285260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6258C0AE-C9C1-465C-A9D1-0206B71EC103}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 02/2021: Humanitární pomoc EU na vzdělávání: pomáhá potřebným dětem, ale měla by být dlouhodobější a dostávat se k většímu počtu dívek9381919.01.2021 12:31:2119.01.2021 12:31:21 Shrnutí I–X Úvod 01–12 Vzdělávání je prioritou pro miliony dětí, které nechodí do školy a které žijí v oblastech zasažených krizí 01–04 Komise v nedávné době zvýšila svůj objem STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02221450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B7C04873-FDFC-4F8E-B32A-1E267D8EE608}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333