-->

Vyhledat

 

 

Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions10698301.07.2021 11:36:4001.07.2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1221477250https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 12/2021: Zásada „znečišťovatel platí“: její uplatňování v environmentálních politikách a opatřeních EU není jednotné10787201.07.2021 11:35:2701.07.2021 11:35:27 Shrnutí I–V Úvod 01–14 Počátek zásady „znečišťovatel platí“ 03–05 Zásada „znečišťovatel platí“ v EU 06–14 Rámec politiky 06–09 Financování EU 10–14 Rozsah a koncepce auditu 15–18 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12121750https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{398E2334-ECF3-4709-8F9A-3B996C4A6137}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 14/2021: Spolupráce Interreg: potenciál přeshraničních regionů Evropské unie není dosud plně využíván10778730.06.2021 9:06:1430.06.2021 9:06:14 I–IX 01–24 01–04 05–10 11–17 18–24 25–33 34–92 34–43 35–37 38–43 44–79 45–52 53–79 80–92 81–85 86–89 Obsah Shrnutí Úvod Výzvy pro přeshraniční regiony EU Interreg A STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14125630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AD739D31-DF07-4ECC-812B-751EF664060A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730.06.2021 7:08:5330.06.2021 7:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1410253640https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029.06.2021 11:40:5929.06.2021 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1514255190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 15/2021: Práva cestujících v průběhu v průběhu pandemie COVID-19: navzdory úsilí Komise není zajištěna ochrana hlavních práv10744729.06.2021 14:04:1229.06.2021 14:04:12 Shrnutí I–V Úvod 01–13 Práva cestujících v EU 01–04 Omezení cestování během pandemie onemocnění COVID-19 05–07 Dopady cestovních omezení souvisejících s onemocněním COVID19 na STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15137570https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{19CA2518-4879-4B4A-BBDC-50F8B68AC373}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 13/2021: Úsilí EU v boji proti praní peněz v bankovním sektoru je roztříštěné a provádění nedostatečné10723324.06.2021 12:25:0024.06.2021 12:25:00 Shrnutí I–XI Úvod 01–15 Co je to praní peněz Komise a EBA nevyužívaly účinně své pravomoci v oblasti porušování práva Unie 67–86 Přístup Komise k žádostem týkajícím se porušování STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13136380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0C4718D3-9AE5-43A7-9310-D8E16E489855}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425.06.2021 7:44:0325.06.2021 7:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1332347130https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617.06.2021 9:31:1317.06.2021 9:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117442110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 11/2021: Mimořádná podpora pro producenty mléka v EU v letech 2014–2016 - Potenciál ke zlepšení budoucí účinnosti10702417.06.2021 12:24:1817.06.2021 12:24:18Shrnutí I–IX Úvod 01–24 Rozsah a koncepce auditu 25–31 Připomínky 32–79 Komise rychle zareagovala na ruský zákaz, ale řešení základní nerovnováhy na trhu trvalo déle 32–43 Komise STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11110170https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6BE47F50-E899-4B1C-94D1-C6790112A933}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333