-->

Vyhledat

 

 

Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration1577706.02.2023 15:13:1506.02.2023 15:13:15Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-014384380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 02/2023: Úprava pravidel politiky soudržnosti v reakci na pandemii COVID-191647026.01.2023 8:29:5426.01.2023 8:29:54Prostředky se vynakládají flexibilněji, ale je třeba se zamyslet nad politikou soudržnosti jako nástrojem reakce na krizi Shrnutí I–X Úvod 01–08 Reakce EU na dopady pandemie STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_021151150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{86885A19-FA10-42A9-AF26-0EA6D49FCBB0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-1910862026.01.2023 15:22:0726.01.2023 15:22:07Funds used more flexibly, but reflection needed on cohesion policy as a crisis response tool Executive summary I-X Introduction 01-08 The EU response to the effects of the COVID-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_025475470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DB9B8AD-EF6F-4358-8AE8-022EE24DA04D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 03/2023: Integrace vnitřního trhu s elektřinou12668724.01.2023 8:40:5924.01.2023 8:40:59Zvláštní zpráva Integrace vnitřního trhu s elektřinou Složitá právní struktura, zpoždění, nedostatky ve správě a řízení a také neúplný dohled nad trhem komplikují dosažení tohoto STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_031241240https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6EBA23AA-4E48-4215-8B19-E3AD5855A3FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration12669724.01.2023 12:32:1024.01.2023 12:32:10Complex legal architecture, delays, weaknesses in governance and incomplete market surveillance hamper full achievement of the ambitious objective One of the key objectives was to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03117011700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5C6143C6-42BC-4ABF-972C-F745505C4D1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 01/2023: Nástroje usnadňující cestování v rámci EU během pandemie COVID-1911283403.01.2023 7:54:0403.01.2023 7:54:04Nástroje usnadňující cestování v rámci EU během pandemie COVID-19 Iniciativy byly relevantní, ale jejich dopad sahal od úspěchu až po omezené využití Úvod 01 Volným pohybem osob se STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01162130https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{61001982-230B-46C0-9ECB-F4936DF851A7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic11285602.12.2022 15:37:1102.12.2022 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017211020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015.12.2022 16:26:0115.12.2022 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081720390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Stanovisko 08/2022 (podle čl. 322 odst. 1 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření, ve znění revidovaném Radou 11376306.01.2023 14:32:2906.01.2023 14:32:29k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření, ve znění revidovaném Radou [interinstitucionální spis 2021/0206 (COD) ze STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0850100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E17F2ACA-17F6-4F84-8E74-871C1B50D791}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 28/2022: Podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE)4465902.12.2022 13:32:0302.12.2022 13:32:03Zvláštní zpráva Podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) Financování z nástroje SURE přispělo k zachování pracovních míst během krize COVID-19, ale STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2829590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9375DD06-A02D-479E-A801-8D6AD502C113}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333