-->

Vyhledat

 

 

Opinion No 9/2020 accompanying the Commission’s proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism4388501.10.2020 9:00:0401.10.2020 9:00:04Introduction 01-06 The Union Civil Protection Mechanism 05-06 Our opinion on the proposed changes 07-32 Remarks on financial aspects 08-24 Adequacy of the overall budget increase STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_095213050https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FE073547-1CD7-43EE-9C5D-826F09574D79}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 21/2020: Control of State aid to financial institutions in the EU: in need of a fitness check3588128.09.2020 10:33:0228.09.2020 10:33:02 Executive summary I-X Introduction 01-16 State aid control under the TFEU 01-02 Judicial Review by the EU Courts 03-06 State aid to financial institutions – during and after the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_219874680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{551B3422-24CB-4125-A57D-95F3AF58F439}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 21/2020: Kontrola státní podpory pro finanční instituce v EU: je zapotřebí prověřit její účelnost3588327.09.2020 18:40:5127.09.2020 18:40:51 Shrnutí I–X Úvod 01–16 Kontrola státní podpory podle SFEU 01–02 Soudní přezkum prováděný soudy EU 03–06 Státní podpora finančním institucím – během globální finanční krize a po ní STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_211781160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FEDBF77B-D168-4FDC-9E8D-EE260BACA8BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Stanovisko č. 8/2020 k návrhu nařízení 2020/0100 (COD) Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci, který předložila Komise10058812.10.2020 10:04:2612.10.2020 10:04:26Úvod 01-06 Obecné připomínky 07-11 Konkrétní připomínky 12-22 Riziko související s grantem bez vazby na náklady 12 Adicionalita nástroje 13-14 Cíl v oblasti klimatu a udržitelnost STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0864640https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A4E15F6A-3C91-4A94-BFDD-B0FE2977B69B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Opinion No 8/2020 on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism10065130.09.2020 10:30:1730.09.2020 10:30:17Opinion No 8/2020 (pursuant to Articles 287(4) and 322(1)(a), TFEU) on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0814243410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D03F7121-0816-45CB-B847-9B457F88991A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 20/2020: Boj proti dětské chudobě – je nezbytné lépe zacílit podporu, kterou na něj poskytuje Komise3518128.09.2020 9:10:2528.09.2020 9:10:25 Shrnutí I–XI Úvod 01–07 Rozsah a koncepce auditu 08–13 Připomínky 14–90 Doporučení bylo pozitivní iniciativou, ale jeho dopad je obtížné, ne-li nemožné posoudit 14–34 Doporučení STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_20127560https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A1588782-4112-4D4E-8790-BF4EABDFB55D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 20/2020: Combating child poverty – Better targeting of Commission support required3524028.09.2020 16:02:5428.09.2020 16:02:54 Executive summary I-XI Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-90 The Recommendation was a positive initiative but its impact is difficult, if not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_207512440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{90D04EE8-5ADC-491B-B657-9AF4ADA3BE38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 19/2020: Digitalizace evropského průmyslu: ambiciózní iniciativa, jejíž úspěch závisí na pokračujícím odhodlání EU, vlád a podniků ji naplnit1499018.09.2020 10:57:1818.09.2020 10:57:18 Shrnutí I–VIII Úvod 01–18 Od průmyslu 1.0 k průmyslu 4.0 – digitalizace evropského průmyslu 01–07 Politika a iniciativy EU týkající se digitalizace průmyslu 08–13 Rozsah STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_1993480https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{377938BD-0836-4624-B021-E8C1C36F347B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 19/2020: Digitising European Industry: an ambitious initiative whose success depends on the continued commitment of the EU, governments and businesses1499421.09.2020 15:38:4521.09.2020 15:38:45 Executive summary I-VIII Introduction 01-18 From Industry 1.0 to 4.0 – Digitalising European Industry 01-07 EU policy and initiatives relating to the digitalisation of industry STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_193622610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F6A2F5A3-EFCB-4F65-9761-1EAA4EDC7AF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 18/2020: a Evropský systém obchodování s emisemi: bezplatné přidělování povolenek bylo třeba lépe zacílit3137611.09.2020 15:50:3111.09.2020 15:50:31 Shrnutí I–VI Úvod 01–16 Rozsah a koncepce auditu 17–20 Připomínky 21–53 Jako nástroj modernizace energetiky přinesly bezplatné povolenky jen nejisté výsledky 21–27 Od roku 2021 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_1880300https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CB0C7CEB-9F48-475B-807E-404B1F8B27DB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333