-->

Vyhledat

 

 

Rozpočtový rok 2021 - Zpráva pověřené schvalující osoby (podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení)1326611.05.2022 14:29:1811.05.2022 14:29:18CS Rozpočtový rok 2021 Zpráva pověřené schvalující osoby (podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení)02 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG40400https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1EFF70E5-1C5A-491A-A63C-6575CBD539FF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110.05.2022 14:45:1010.05.2022 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG2852850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Naše činnosti v roce 2021 - Výroční zpráva o činnosti Evropského účetního dvora10234227.04.2022 11:49:0627.04.2022 11:49:06Naše činnosti v roce 2021 Výroční zpráva o činnosti Evropského účetního dvora CS02 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR211011010https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{751F3C46-B9CA-4373-BA92-DC578B9534B6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727.04.2022 9:30:1127.04.2022 9:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216936930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 06/2022: Práva duševního vlastnictví v EU - Ochrana není zcela nepropustná3123411.04.2022 7:44:0111.04.2022 7:44:01 Shrnutí I–X Úvod 01–12 Co jsou práva duševního vlastnictví? 01–03 Regulační rámec EU pro práva duševního vlastnictví 04 Postup zápisu práv duševního vlastnictví v EU 05–06 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_061951020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DBEA741C-9BA5-494F-8A4A-65F9F0FBD283}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811.04.2022 8:37:3411.04.2022 8:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0613164550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526.04.2022 13:56:2426.04.2022 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119351860https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Stanovisko č. 1/2022 (podle čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací předloženému Komisí3581903.05.2022 7:34:3603.05.2022 7:34:36Úvod 01–04 Obecné připomínky 05–09 Konkrétní připomínky 10–49 Finanční dopad tohoto návrhu na rozpočet EU 10–11 Zápůjčky 12 Spolufinancování 13–15 Dodatečné vlastní zdroje 16–19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0190880https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{ED2EB203-3ACF-4D56-B221-76BE2A199D51}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 05/2022: Kybernetická bezpečnost orgánů, institucí a jiných subjektů EU: úroveň připravenosti obecně není úměrná hrozbám3370924.03.2022 14:34:0424.03.2022 14:34:04 Shrnutí I–VII Úvod 01–12 Co je to kybernetická bezpečnost? 01–03 Kybernetická bezpečnost v orgánech, institucích a jiných subjektech EU 04–12 Rozsah a koncepce auditu 13–19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05313900https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BD8AD0A-64CA-4C6E-9EF2-DCD83AB6C84C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521.03.2022 11:29:1321.03.2022 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530674170https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333