-->

Vyhledat

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908.01.2021 11:06:2108.01.2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 01/2021: Plánování řešení krizí v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí11615112.01.2021 13:54:5112.01.2021 13:54:51 Shrnutí I–XI Úvod 01–16 Jednotný mechanismus pro řešení krizí – základní informace 01–04 Spolupráce v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí 05–16 Úloha SRB a orgánů STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{467789C3-E039-4306-A790-F7F4A5FD9A45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525.11.2020 9:58:5925.11.2020 9:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zpráva o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada nebo Komise plnily své úkoly podle tohoto nařízení, za rozpočtový rok 201911313225.11.2020 15:16:1025.11.2020 15:16:10spolu s odpověďmi Jednotného výboru pro řešení krizí, Komise a Rady Jednotný mechanismus pro řešení krizí je systém EU, který řídí proces řešení krizí bank v selhání v zúčastněných STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities112520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B807B28F-9EF1-459C-A638-812F90DFE5FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325.11.2020 10:12:3225.11.2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 26/2020: Mořské prostředí: ochrana EU je široká, ale nesahá do hloubky1652525.11.2020 8:46:1425.11.2020 8:46:14 Shrnutí I–VII Úvod 01–24 Moře a oceány EU 01–08 Opatření EU 09–24 Společná rybářská politika 10–15 Environmentální politika 16–21 Odpovědnost Komise a členských států 22–23 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26112350https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BED73D46-B714-4B7A-ACBD-C3451D87B6B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718.11.2020 12:59:0518.11.2020 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816.11.2020 12:02:4416.11.2020 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 24/2020: Postupy Komise v oblasti kontroly fúzí v EU a antimonopolních řízení: potřeba zvýšení dohledu nad trhem1636217.11.2020 13:24:3517.11.2020 13:24:35 Shrnutí I–XI Úvod 01–18 Pravidla hospodářské soutěže v EU 01–02 Úloha Komise jako donucovacího orgánu pro prosazování pravidel hospodářské soutěže 03–09 Úloha orgánů členských STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2460170https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AE9339A2-92C4-47F9-85EB-942FF8C08210}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Výroční zpráva o společných podnicích EU za rozpočtový rok 20193564306.11.2020 15:53:3206.11.2020 15:53:32OBSAH Zkratky 4 Kapitola 1 Společné podniky EU a audit EÚD 6 Úvod 7 Společné podniky EU 8 Společné podniky fungují jako součást rámcových programů pro výzkum 10 Náš audit 21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20198560https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{980E40F4-AB9E-4DCF-8DD4-B51DB8A3910E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333