-->

Vyhledat

 

 

Zvláštní zpráva 20/2022: Opatření EU v oblasti boje proti nezákonnému rybolovu – Kontrolní systémy jsou zavedené, ale jsou oslabené nerovnoměrnými kontrolami a sankcemi ze strany členských států9282615.09.2022 13:30:5815.09.2022 13:30:58 Shrnutí I–V Úvod 01–23 Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov 04–06 Globální reakce na nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov 07–10 Rámec EU pro boj proti nezákonnému STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2070700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9BF9FEDD-1FC9-4CDD-B2BE-494EC67EF7A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States9285308.09.2022 15:49:4508.09.2022 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20118911890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed4443205.09.2022 13:50:3905.09.2022 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1915205830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 19/2022: Zadávání zakázek na očkovací látky proti COVID-19 v EU - Po počátečních problémech bylo zajištěno dostatečné množství dávek, ale výkonnost procesu nebyla dostatečně posouzena4465108.09.2022 13:16:4708.09.2022 13:16:47 Shrnutí I–VIII Úvod 01–11 Vývoj očkovacích látek proti COVID-19 02–03 Smlouvy na nákup očkovacích látek proti COVID-19 04–05 Komise podepsala smlouvy v hodnotě 71 miliard EUR na STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_194283680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9D4AF53C-1C9A-4873-9972-5D04D537A763}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 21/2022: Posuzování národních plánů pro oživení a odolnost ze strany Komise - celkově přiměřené, ale přetrvávají rizika spojená s jejich prováděním4398828.09.2022 10:22:0828.09.2022 10:22:08 Shrnutí I–X Úvod 01–16 Nástroj pro oživení a odolnost 01–03 Plány pro oživení a odolnost 04–08 Úlohy a povinnosti v procesu přípravy a posuzování plánů pro oživení a odolnost STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21110500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{83516234-D7E9-40DD-9D60-AE359147FB4C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928.09.2022 10:16:4328.09.2022 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110622550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Zvláštní zpráva 18/2022: Orgány EU a COVID-19 – Reakce byla rychlá, ovšem bude ještě náročné co nejlépe využít inovace a flexibilitu vyplývající z krize1625629.08.2022 12:29:1329.08.2022 12:29:13 Shrnutí I–VIII Úvod 01–07 Rozsah a koncepce auditu 08–13 Připomínky 14–93 Plány kontinuity provozu orgánů se většinou řídily uznávanými normami a poskytovaly základ pro jejich STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18123500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{43F307CA-5AC9-4CB6-850A-9BE568237730}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629.08.2022 14:24:4229.08.2022 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813624200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111.08.2022 8:47:3411.08.2022 8:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05582500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333
Stanovisko 05/2022 - EPPO Child allowance1397612.08.2022 11:33:0712.08.2022 11:33:07k Úřadem evropského veřejného žalobce předloženému návrhu změny pravidel pro zaměstnávání evropských pověřených žalobců, jehož cílem je začlenit do jejich odměn přídavek na STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0594290https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F1C4EE25-B0F9-466B-B193-B12E14F713DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3333