-->

Zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

 

Vývoj v oblasti dezinformací a zahraničního vměšování do demokratických procesů v EU může mít rozsáhlé dopady na politiky a finance EU.

Jako auditoři EU se soustřeďujeme na budoucnost, abychom byli schopni pomáhat při řešení zásadních úkolů, které EU v budoucnosti čekají, včetně úkolů v oblasti dezinformací a zahraničního vměšování.