-->

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

Je stále zřejmější, že současný přístup k využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí bude nejspíše třeba změnit, aby se zmírnila dlouhodobá zátěž, které jsou vystaveny světové ekosystémy i každodenní život občanů EU. Tuto novou realitu odráží naše práce v takových oblastech jako změna klimatu a znečištění. EU také čelí novým výzvám v souvislosti s veřejným zdravím a potravinovým řetězcem.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Zachování našeho životního prostředí, zmírňování klimatických změn a adaptace na ně a boj proti znečištění ovzduší, půdy a vody představují významné problémy, které lze řešit jen spoluprací uvnitř EU a za jejími hranicemi. EU je tradičně globálním lídrem ve všech těchto třech oblastech, avšak provádění a koncepci příslušných politik bude možná nutné přehodnotit, aby byly konkrétnější a účinnější.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.