-->

Doprava a cestovní ruch

 

Doprava a mobilita tvoří samotné jádro evropského projektu. Na evropské dopravní projekty přímo vybírané a spolufinancované Evropskou komisí se poskytují prostředky z podokruhu rozpočtu EU „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“. Většina prostředků, jimiž EU financuje dopravní projekty, však stále pochází z rozpočtu na soudržnost.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Digitální revoluce v následujících letech významně ovlivní dopravní toky, protože má dopad na logistické řetězce a působí změny v chování spotřebitelů. Aby dopravní infrastruktura v Evropě zvládla předpokládané dopravní toky, je třeba ji budovat, přizpůsobovat a udržovat. To bude v budoucích letech vyžadovat veřejné investice a nové přístupy k jejich financování. Zároveň se zvýší význam řešení šetrných k životnímu prostředí, jako jsou elektrická vozidla a technologie podporující spolujízdu, a vlády budou nuceny přizpůsobit jim infrastrukturu a dopravní systémy.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.