-->

Hospodářské a měnové záležitosti

Hospodářská a finanční krize odhalila nedostatky ve správě hospodářských záležitostí EU a trvající rizika pro evropský finanční a bankovní systém. Stejně jako výbor ECON usilujeme o to, aby zkušenosti z tohoto období byly v budoucnosti využity co možná nejúčinněji na všech úrovních.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Očekáváme, že problémy související s udržitelností veřejných financí, které i nadále představují zranitelný finanční sektor, budou v situaci, kdy se zpomaluje globalizační proces a po hospodářské krizi klesá podpora volného trhu, přetrvávat. Hrozí, že vzhledem k vzestupu Číny a dalších budoucích světových hospodářských velmocí bude relativní konkurenceschopnost hospodářství EU pokračovat na své sestupné dráze.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.