-->

Kultura a vzdělávání

 

Investice do vzdělání mají klíčový význam pro zvyšování produktivity práce, profesní rozvoj a hospodářský růst. Evropský sociální fond proto přispěl v letech 2014 až 2020 na podporu vzdělávacích opatření částkou téměř 34 miliard EUR. Téma vzdělávání se opakovaně objevovalo v našich zprávách z oblastí zaměstnanosti a sociální politiky.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Očekáváme řadu trendů, které promění dnešní podobu vzdělávání. Počítačová gramotnost bude mít ještě větší význam, než má již nyní, a odvětví vzdělávání bude tudíž muset přehodnotit své vzdělávací programy. Problém nedostatečných technických dovedností starší generace by mohl ještě prohloubit vzdělávací systém, který odpovídajícím způsobem nereaguje na potřeby naší měnící se moderní společnosti.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.