-->

Zahraniční věci

EU je globálním hráčem a v navrhovaném novém rozpočtu EU na období 2021–2027 se předpokládá, že se financování vnější činnosti značně zvýší na celkový objem asi 123 miliard EUR. Ve zprávách týkajících se této oblasti zkoumáme výdaje v konkrétních zemích a zabýváme se průřezovými tématy.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Mezinárodní pořádek založený na pravidlech je pod stále větším tlakem a Evropa se stává obráncem multilateralismu založeného na spolupráci, lidských práv a liberálních hodnot. Mnozí odborníci předpokládají, že geostrategická situace ve 21. století bude utvářena soupeřením mezi autokracií a demokracií. Autoritářské státy se budou stále více snažit oslabit základní demokratické principy, jako je právní stát a ochrana lidských práv.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.