-->

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Přístup ke spravedlnosti i řádné finanční řízení mají zásadní roli pro zachování důvěry občanů v orgány a instituce EU. Stejně jako Evropský parlament se domníváme, že je třeba posilovat koncepci evropského občanství a právní stát. V nedávné době jsme významnou část svých zdrojů zaměřili na audit toho, jak EU a její členské státy řeší otázku legální i nelegální migrace.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Jak EU a její členské státy řeší problematiku migrace do Evropy, zůstane jedním za zásadních politických témat. I když jsou migrační toky výrazně pod maximem z roku 2015, ochrana hranic EU před nelegální migrací a začleňování migrantů do našich sociálních, hospodářských a politických systémů zůstanou pravděpodobně prioritními tématy. EU tradičně stanoví normy v oblasti ochrany údajů a v roce 2018 vstoupil v platnost nový právní rámec. V následujících letech však budou nové technologie a vědecký pokrok tvůrce politik stavět před nové právní, etické a sociální otázky.

V trestním soudnictví by se například umělá inteligence mohla využívat k rozpoznávání obličeje, vyhodnocování rizik a prediktivní policejní práci. Zároveň však přinese otázky týkající se soukromí, transparentnosti, správnosti údajů a občanských svobod.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.