-->

Průmysl, výzkum a energetika

Velká část naší činnosti se překrývá se zájmy výboru ITRE v oblasti inovací, vývoje a výzkumu, malých a středních podniků, energetiky a digitálního trhu.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Nové technologie mění způsob, jakým lidé podnikají, pracují a žijí. Hrozí, že automatizace a umělá inteligence změní průmyslová odvětví rychleji, než se tomu umí společnost přizpůsobit. V blízké budoucnosti budou stroje podporovat rozhodování o lidech a podnicích ve veřejném sektoru stále více, nebo dokonce budou rozhodovat samostatně. Prudce se rozvíjející možnosti úpravy genomu si vyžádají, aby se pečlivě vážilo mezi využíváním jeho možnostítéto možnosti a prevencí jehojejího zneužití.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.