-->

Lidská práva

Hodnoty lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv jsou zakotveny ve Smlouvách o EU.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Geostrategická situace ve 21. století je utvářena soupeřením mezi autokracií a demokracií. Mezinárodní pořádek založený na pravidlech se nachází pod stále větším tlakem a Evropa se stává obráncem multilateralismu založeného na spolupráci, lidských práv, právního státu a demokratických hodnot. Autoritářské státy budou stále více oslabovat základní demokratické principy, jako je právní stát a ochrana lidských práv.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.