-->

Zaměstnanost a sociální věci

 

V oblasti tvorby pracovních míst a sociální spravedlnosti se naše zprávy soustředily na řadu témat.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Trh práce v EU se potýká s problémy způsobenými předchozími korekcemi, včetně dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí, nekvalitních pracovních míst, pracovních míst na částečný úvazek a pracovních míst na dobu určitou a dopadu demografických změn a migrace. Technologický pokrok vyžaduje nové dovednosti a nedostatek technických dovedností mezi pracovníky je v Evropě rostoucím problémem zejména u střední a starší generace. Zároveň budou do roku 2020 více než polovinu pracovníků tvořit lidé, kteří vyrostli připojení na internet a jsou mobilní.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.