-->

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Volný pohyb zboží a služeb jsou dvěma ze čtyř základních svobod Unie. Naše kontrolní činnost v této oblasti spadá do podokruhu rozpočtu EU „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Mezinárodní pravidla, volný obchod a multilateralismus jsou ústředními zásadami EU. Sílící trend protekcionismu bude na tyto zásady vyvíjet tlak spolu s novými představami o tom, čeho by měl volný obchod dosáhnout, pro jaké skupiny by měl být považován za „spravedlivý“ a jak jsou náklady na volný trh a jeho přínosy rozdělovány.

Na druhé straně čím méně příležitostí k obchodu mimo EU existuje, tím přínosnější je vnitřní trh EU pro národní ekonomiky. Avšak i více než 20 let po zahájení iniciativy směřující k jednotnému trhu je stále třeba překonat mnoho překážek volného pohybu zboží a služeb mezi členskými státy.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.