-->

Regionální rozvoj

Politika soudržnosti představuje významnou část výdajů z rozpočtu EU a veřejných investic v mnoha členských státech. Pravidelně informujeme o koncepci, provádění a monitorování programů a projektů v oblasti soudržnosti.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Hospodářská a sociální soudržnost mají pro EU stěžejní význam. Velká a rostoucí nerovnost by mohla v mnoha ohledech uškodit naší společnosti, v neposlední řadě s ohledem na hospodářský růst, a omezovat soudržnost. V následujících letech budou účinnost a efektivnost politiky soudržnosti a rozvoje venkova při snižování snižuje regionální nerovnosti pod stále větším tlakem. Současně výdaje na soudržnost podporují cíle dalších politik EU a v programovém období 2021–2027 budou stále více svázány s evropským semestrem.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.