-->

Petice

Evropský parlament zásadním způsobem napomáhá identifikovat problémy s prováděním předpisů EU v členských státech a obavy občanů EU a obyvatel obecně. Při auditech, které provádíme, sice prošetřujeme většinou to, zda členské státy dodržují právní předpisy EU jako podmínku čerpání prostředků z rozpočtu EU, avšak můžeme také kontrolovat, jakým způsobem Komise vykonává své dohledové činnosti a jakým způsobem za to nese odpovědnost.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Stále hlasitěji se ozývají požadavky na transparentnost a účast na veřejné správě a na rozhodování ve veřejném sektoru. Sociální média dala vzniknout novým formám politické rozpravy. Vlády vytvořily oficiální možnosti, jak mohou občané nahlašovat trestnou činnost, vyjadřovat se k politikám nebo předkládat petice požadující změny. Elektronická veřejná správa se stává prostředkem, který ve všech oblastech mění schopnost státní správy poskytovat služby.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.