-->

Ústavní záležitosti

Činnost výboru AFCO, který se zabývá institucionálními aspekty evropského integračního procesu, a naši vlastní práci v souvislosti s finanční správou EU lze považovat za vzájemně se doplňující.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Větší transparentnost státní správy, kterou umožnilo rozšíření on-line médií, spolu s inovacemi a větší hodnotou za vynaložené peníze, které lidé vidí v jiných oblastech svého života, vedou k tomu, že očekávají od veřejných služeb více. Rostoucí očekávání, že státní správa a EU budou otevřené, je o to větší výzvou vzhledem k vnímané vzdálenosti mezi institucemi a občany.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.