-->

Rozpočtová kontrola

 

S výborem CONT se podrobně radíme zejména o tématech souvisejících s řízením rozpočtu EU. Chceme, aby se peníze daňových poplatníků vydávaly efektivně, účinně a v souladu s předpisy EU. Kontrolujeme účetní závěrky orgánů a institucí, agentur a společných podniků EU a navrhujeme zlepšení, která zajišťují řádné finanční řízení. Provádíme také výkonnostní audity programů a projektů EU, při nichž prověřujeme, zda zhodnocují investované prostředky.

Naše výroční zprávy obsahují výsledky finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve vztahu k rozpočtu EU, evropským rozvojovým fondům a všem orgánům, institucím, agenturám a společným podnikům EU. Jejich součástí jsou roční prohlášení o věrohodnosti a zvláštní posouzení hlavních oblastí rozpočtu a zabývají se i problematikou rozpočtového řízení a výkonnosti.

Své zvláštní zprávy obvykle předkládáme výboru CONT. Výroční i zvláštní zprávy slouží jako základ pro každoroční udělování absolutoria pod vedením výboru CONT.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Očekáváme, že EU bude muset řešit řadu výzev, včetně digitální transformace hospodářství a společnosti, klimatických změn, tlaku na právní stát a demokracii a zpomalené globalizace, zvyšující se nerovnosti a rostoucího národního cítění. Všechny tyto výzvy by mohly také mít významné hospodářské a rozpočtové důsledky.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.