-->

Bezpečnost a obrana

 

Veřejnost v členských státech se velmi zajímá o obrannou politiku, protože geopolitický pořádek je méně stabilní a narůstají nové bezpečnostní hrozby. Na programové období 2021–2027 zřídila Komise Evropský obranný fond, který má podporovat společné obranné projekty EU a doplňovat vlastní národní obranné rozpočty členských států.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Tři desetiletí po konci studené války se ve stále nestabilnějším světě objevují nové druhy asymetrických bezpečnostních hrozeb. Původci těchto hrozeb jsou teroristické a další extremistické skupiny, zločinecké organizace a nepřátelské země, avšak hrozbu představují i pandemie. EU není dnes na bezpečnostní problémy, kterým může čelit, pokud jde o kybernetickou bezpečnost, hybridní válku a využívání sociálních medií jako zbraní, dobře připravena. Současně bude pro EU a její členské státy obtížnější dosáhnout vícestranných a dvoustranných dohod a Evropané budou nuceni svou bezpečnost a obranu řídit a financovat sami.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.