-->

Rybolov

Prvořadým cílem společné rybářské politiky EU je zajistit dlouhodobou environmentální, hospodářskou a sociální udržitelnost odvětví rybolovu a akvakultury.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Oceány a moře jsou významným přírodním zdrojem, ale jejich ekologická udržitelnost je ohrožena znečištěním, neudržitelným či nelegálním rybolovem a narušením ekosystémů klimatickými změnami.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.