-->

Mezinárodní obchod

Celní unie EU se stala největším obchodním blokem na světě. Naše zprávy se zaměřily jak na fyzickou infrastrukturu, která obchod EU se zbytkem světa umožňuje, tak na finanční postupy, o něž se opírá.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. Mezinárodní pravidla, volný obchod a multilateralismus jsou ústředními zásadami EU. Nová hospodářská dynamika může znamenat, že EU bude muset přizpůsobit své obchodní vztahy, více propagovat své základní hodnoty ve svých obchodních partnerstvích a stát se ve světové ekonomice konkurenceschopnější, nechce-li riskovat pokles zahraničního obchodu.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.