Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 18/2014: EuropeAids systemer til evaluering og resultatorienteret overvågning

Særberetning nr. 18/2014: EuropeAids systemer til evaluering og resultatorienteret overvågning

Danish icpdf.png 648 KB
11-12-2014

Evaluering og resultatorienteret overvågning (ROM) er en del af EuropeAids resultatorienterede ansvarlighedsramme. Retten konstaterede, at EuropeAids evaluerings- og ROM‑systemer ikke er tilstrækkelig pålidelige. Samlet set er evaluerings- og ROM‑funktionerne velorganiserede. Svagheder i udformningen og implementeringen af systemerne begrænser imidlertid EuropeAids mulighed for at vurdere og rapportere om EU’s opfyldelse af politikmål.