Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 17/2015: Kommissionens støtte til indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen: ESF-finansieringen er blevet omdirigeret, men der fokuseres ikke nok på resultater

Danish icpdf.png 1 MB
10-12-2015

I 2012 blev der oprettet indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen for de otte medlemsstater, der havde særlig høje ungdomsarbejdsløshedsprocenter. De var sammensat af eksperter fra de kompetente nationale myndigheder og fra Kommissionen. Indsatsholdene havde som formål at hjælpe disse medlemsstater med at anvende EU’s strukturmidler bedst muligt ved at omdirigere ikketildelte midler (herunder 10 milliarder euro fra Den Europæiske Socialfond) fra programmeringsperioden 2007-2013 til projekter, der støttede jobmuligheder for unge og lettede små virksomheders adgang til finansiering.

Gennem denne revision vurderede Retten, hvor stor en del af de ikketildelte ESF-midler, der var blevet omdirigeret, og bidraget fra indsatsholdene for ungdomsbeskæftigelsen med hensyn til at hjælpe de nationale myndigheder med at omfordele midler til de projekter, der ville gøre den største forskel på kortest tid.