Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 21/2016: EU's førtiltrædelsesbistand til styrkelse af den administrative kapacitet i det vestlige Balkan: En metarevision

Danish icpdf.png 1 MB
13-09-2016

EU's udvidelsespolitik for det vestlige Balkan omfatter seks europæiske lande, der historisk set er blevet påvirket af alvorlige etniske, politiske og økonomiske konflikter og som mål har at blive medlem af EU.

Med henblik på denne beretning vurderede Revisionsretten, om Kommissionen havde forvaltet IPA effektivt i det vestlige Balkan på to centrale områder, retsstatssektoren og den offentlige administration, og om IPA konkret havde styrket den administrative kapacitet i regionen. Revisionsretten undersøgte endvidere resultaterne af den politiske dialog mellem EU og landene i det vestlige Balkan med hensyn til at styrke den administrative kapacitet.