Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 02/2017: Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og programmer på samhørighedsområdet for perioden 2014-2020

Danish icpdf.png 2 MB
05-04-2017

Partnerskabsaftaler er strategiske investeringsplaner, som angiver EU-medlemsstaternes nationale udgiftsprioriteter for de europæiske struktur- og investeringsfonde i programperioden 2014-2020. Med henblik på denne beretning undersøgte vi, om de partnerskabsaftaler, der indgås mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne, bidrager til en mere effektiv målretning af de i alt 350 milliarder euro fra disse fonde.

Vi konstaterede, at det trods indledende vanskeligheder er lykkedes Kommissionen og medlemsstaterne at fokusere midlerne på vækst og beskæftigelse samt at identificere investeringsbehov og udmønte dem i målsætninger og ønskede resultater. De har udformet aktioner, som dækker behovene og svarer til de fastlagte output for de programmer, der er omfattet af aftalerne. Der er imidlertid udviklet unødvendigt mange resultatindikatorer, og målingen af resultater er ikke harmoniseret mellem fondene. Vi fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at forbedre anvendelsen af aftalerne.