Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 23/2017: Den Fælles Afviklingsinstans: Arbejdet på en udfordrende bankunionsopgave er begyndt, men der er langt igen

Danish icpdf.png 816 KB
19-12-2017

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) er baseret i Bruxelles og blev oprettet i 2014 som led i den politiske reaktion på finanskrisen. Dens opgave er at håndtere afviklingen af nødlidende banker under sit ansvarsområde. På nuværende tidspunkt henhører ca. 140 banker i euroområdet under SRB’s ansvarsområde.

Revisionen omfattede en vurdering af kvaliteten af SRB’s overordnede regler og vejledninger, af afviklingsplanlægningen vedrørende de enkelte banker og af, om SRB har tilstrækkeligt personale. Vi konstaterede mangler på alle disse områder, men de skal ses i lyset af, at det har været en meget stor udfordring at opbygge SRB fra bunden.

Vi fremsætter en række anbefalinger til SRB om udarbejdelse af afviklingsplaner og færdiggørelse af dens regler og vejledninger. Vi anbefaler også, at SRB forhøjer antallet af ansatte og forbedrer personaleafdelingens procedurer.