Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 33/2018: Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, der kræver en større indsats

Danish icpdf.png 8 MB
18-12-2018

Ørkendannelse er en form for jordbundsforringelse i tørre områder. Den udgør en stigende trussel i EU. Den lange periode med høje temperaturer og lave regnmængder i sommeren 2018 mindede os om den presserende betydning af dette problem. Scenarier for klimaforandringer indikerer en stigende sårbarhed over for ørkendannelse i EU igennem dette århundrede med højere temperaturer, flere tørker og mindre nedbør i det sydlige Europa. Virkningerne heraf vil være særlig udtalte i Portugal, Spanien, Italien, Grækenland, Cypern, Bulgarien og Rumænien.

Vi konstaterede, at risikoen for ørkendannelse i EU ikke tackles effektivt og produktivt. Ørkendannelse og jordbundsforringelse er stigende trusler, men de foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe ørkendannelse, mangler sammenhæng. Der er ingen fælles vision i EU om, hvordan neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse kan opnås i 2030. Vi anbefaler, at Kommissionen sigter mod en bedre forståelse af jordbundsforringelse og ørkendannelse i EU, vurderer behovet for at forbedre EU’s lovrammer vedrørende jordbund og intensiverer indsatsen for at opfylde EU’s og medlemsstaternes forpligtelse til at opnå neutralitet med hensyn til jordbundsforringelse i EU i 2030.