Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 25/2019: Datakvalitet inden for budgetstøtte: Svagheder i visse indikatorer og i verificeringen før udbetaling af variable trancher

Danish icpdf.png 2 MB
12-12-2019

Budgetstøtte er en form for EU-bistand, som indebærer, at der overføres penge til et partnerlands statskasse, under forudsætning af at det pågældende land overholder de aftalte betingelser for udbetaling. Budgetstøtte udbetales i form af enten faste eller variable trancher. De udbetalte beløb i forbindelse med variable trancher afhænger af partnerlandenes performance, som måles ved hjælp af foruddefinerede resultatindikatorer. Vi undersøgte, om Kommissionen anvendte relevante og pålidelige resultatdata til at udbetale variable trancher af budgetstøtte. Vi konkluderer, at en tredjedel af de reviderede resultatindikatorer havde udformningssvagheder, som tillod forskellige fortolkninger af, om målene var opfyldt. Desuden var Kommissionens vurdering af, om indikatorerne for variable trancher var opfyldt, ikke altid pålidelig. Vi fremsætter en række anbefalinger med henblik på at forbedre formuleringen af indikatorer, øge anvendelsen af udfaldsindikatorer og forbedre verificeringen af de resultatdata, der anvendes i forbindelse med udbetaling af variable trancher.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.