Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 13/2020: Biodiversitet på landbrugsarealer: Den fælles landbrugspolitiks bidrag har ikke standset nedgangen

Danish icpdf.png 8 MB
05-06-2020

Dyrearternes antal og varietet på landbrugsarealer - "biodiversiteten på landbrugsarealer" - er i markant nedgang i Europa. EU har dog forpligtet sig til at standse tabet af biodiversitet senest i 2020. Med henblik herpå planlagde Kommissionen at afsætte 66 milliarder euro fra den fælles landbrugspolitik mellem 2014 og 2020.

Vi vurderede, om EU's landbrugspolitik har bidraget til at bevare og forøge biodiversiteten på landbrugsarealerne. Vi konstaterede, at udformningen af landbrugsmålene i EU's biodiversitetsstrategi gør det vanskeligt at måle fremskridt, at måden, hvorpå Kommissionen beregner de biodiversitetsrelaterede udgifter i EU-budgettet er upålidelig, at virkningerne af de direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik er begrænsede eller ukendte, og at Kommissionen og medlemsstaterne har foretrukket landdistriktsudviklingsforanstaltninger med en relativt lille effekt.

Vi anbefaler, at Kommissionen forbedrer udformningen af sin næste biodiversitetsstrategi, øger det bidrag, der ydes til biodiversitet gennem direkte betalinger og landdistriktsudviklingsforanstaltninger, beregner de biodiversitetsrelaterede udgifter mere nøjagtigt og udvikler pålidelige indikatorer, der er egnede til at overvåge fremskridt inden for biodiversiteten på landbrugsarealer.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.