Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 14/2020: EU's udviklingsbistand til Kenya

Danish icpdf.png 2 MB
08-09-2020

I denne revision så vi på anvendelsen af den udviklingsbistand, der blev ydet til Kenya gennem de europæiske udviklingsfonde (EUF'erne), landets vigtigste kilde til EU-finansiering. Kenya modtog 435 millioner euro fra EUF'en for perioden 2014-2020. Vi undersøgte metoden til fordeling af bistand fra EUF'erne og konstaterede, at den ikke gav mulighed for at knytte bistanden til landenes præstationer, regeringsførelse og forpligtelse på strukturreformer. Vi konstaterede, at bistanden var spredt over mange områder, og at Kommissionen ikke havde redegjort for, hvordan og hvorfor de støttede fokusområder i højere grad end andre ville hjælpe Kenya med at nedbringe fattigdommen. Selv om de reviderede projekter generelt leverede deres forventede output og udfald, er det endnu ikke blevet påvist, at de havde en effekt på landets samlede udvikling. Vi anbefaler, at metoden til fordeling af bistand til AVS-lande genovervejes på grundlag af vores arbejde vedrørende Kenya. Vi anbefaler endvidere, at der foretages en prioritering af visse af Kenyas fokusområder, og at der ydes en indsats for at målrette bistanden med henblik på at opnå resultater.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.