Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 20/2020: Bekæmpelse af børnefattigdom - Der er behov for bedre målretning af Kommissionens støtte

Danish icpdf.png 2 MB
29-09-2020

Børnefattigdom er fortsat et alvorligt problem i EU, hvor næsten hvert fjerde barn er i risiko for fattigdom eller social udstødelse. Undersøgelser har gentagne gange fremhævet, at investeringer med relativt lave økonomiske omkostninger i barndommen kan skabe fordele, der varer hele livet.

Vi besluttede at foretage denne revision, fordi bekæmpelse af børnefattigdom fortsat er en udfordring i mange medlemsstater. Vores mål var at afgøre, om Kommissionen havde ydet et effektivt bidrag til medlemsstaternes bestræbelser på at nedbringe børnefattigdom.

Vi konstaterede, at de af Kommissionens instrumenter, som ikke er juridisk bindende, i sagens natur er af begrænset relevans, men at den har mere effektive værktøjer til rådighed. Manglen på tilgængelige oplysninger, der direkte vedrører børnefattigdom, betyder dog, at det var vanskeligt, hvis ikke umuligt, at vurdere, om disse værktøjer bidrog effektivt til medlemsstaternes bestræbelser på at nedbringe børnefattigdom.