Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 22/2020: EU-agenturernes fremtid: Potentiale for mere fleksibilitet og samarbejde

Danish icpdf.png 5 MB
22-10-2020

Revisionsretten har i sit arbejde tidligere fokuseret på de enkelte agenturers performance. Dette er dens første samlede vurdering af de betingelser, EU har indført med henblik på at støtte alle EU-agenturer i at gennemføre politikker til gavn for borgerne. Revisionen viste, at der er behov for mere fleksibilitet med hensyn til agenturernes struktur og drift samt eventuelle afvikling. Desuden konstaterede revisorerne, at utilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne, industrien, Kommissionen og andre agenturer forhindrer visse agenturer i at varetage deres rolle fuldt ud. Revisionsretten anbefaler, at Kommissionen og agenturerne evaluerer agenturernes sammenhæng i løbet af deres levetid på en mere hensigtsmæssig måde og tilpasser ressourcerne i overensstemmelse hermed; at de vurderer ineffektivitet på forvaltningsområdet og forbedrer performancerapporteringen, så den ikke blot fokuserer på agenturernes aktiviteter, men også på deres vigtige bidrag til politikgennemførelse; og at de letter agenturernes bestræbelser på at samarbejde som centre for ekspertise og netværkssamarbejde.

Hvert år gennemgår Revisionsretten ligeledes regnskaberne for alle EU's agenturer og undersøger de indtægter, de modtager, og de betalinger, de foretager. Dokumentet med sammendraget af resultaterne af den finansielle revision vedrørende regnskabsåret 2019, som omfattede 41 EU-agenturer og andre EU-organer, kan findes her.