Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 24/2020: Kommissionens fusionskontrol og antitrustprocedurer i EU: Der er behov for at opskalere markedstilsynet

Danish icpdf.png 3 MB
19-11-2020

Kommissionen håndhæver i sine antitrustprocedurer EU's konkurrenceregler sammen med de nationale konkurrencemyndigheder. Kommissionen er desuden ansvarlig for at gennemgå selskabsfusioner, som har betydning for EU's indre marked.

I forbindelse med denne revision undersøgte vi, hvor effektivt Kommissionen afslørede overtrædelser af EU's konkurrenceregler på fusions- og antitrustområdet og håndhævede disse regler, og hvordan den havde samarbejdet med de nationale konkurrencemyndigheder. Vi så også på, hvordan Kommissionen vurderede sin egen performance og rapporterede om den.

Vi konstaterede, at Kommissionens afgørelser adresserede konkurrenceproblemer. Kapaciteten til overvågning af markeder og egen afsløring af antitrustsager var imidlertid begrænset på grund af begrænsede ressourcer. Den øgede mængde data, der skal behandles, og fremkomsten af digitale markeder gjorde undersøgelserne komplekse, og ikke alle udfordringer er blevet adresseret endnu. Samarbejdet med de nationale konkurrencemyndigheder var godt, men visse aspekter kunne drage fordel af bedre koordinering. Den måde, hvorpå Kommissionen vurderer og rapporterer om sine aktiviteters performance, skal forbedres.

Vi fremsætter anbefalinger med sigte på at hjælpe Kommissionen til at forbedre sin kapacitet til at afsløre overtrædelser af konkurrenceregler og håndhæve disse regler, samarbejde tættere med de nationale konkurrencemyndigheder og forbedre performancerapportering.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.