Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 06/2021: Finansielle instrumenter under samhørighedspolitikken ved afslutningen af perioden 2007-2013: Samlet set gav kontrolarbejdet gode resultater, men der var stadig fejl

Danish icpdf.png 2 MB
29-04-2021

Finansielle instrumenter var en vigtig metode til finansiering under samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2007-2013. Vores tidligere revisioner vedrørende disse instrumenter afslørede en række fejl og svagheder i forbindelse med gennemførelsen. Kommissionen anførte, at disse mangler ville blive afhjulpet ved afslutningen.

Vi konstaterede, at Kommissionen og medlemsstaterne stort set havde taget de nødvendige skridt til at kontrollere støtteberettigelsen af disse udgifter ved afslutningen. Selv om vi konstaterede visse fejl med en finansiel effekt, havde deres arbejde samlet set givet gode resultater. De fleste af de mangler, vi konstaterede, er blevet afhjulpet for så vidt angår programmeringsperioden 2014-2020, men vi anbefaler, at Kommissionen rådgiver om de mest hyppige af de fejl, som opdages gennem revisioner. Vi anbefaler endvidere, at Kommissionen færdiggør retningslinjerne til revisionsmyndighederne med henblik på at opnå sikkerhed for, at udgifter for finansielle instrumenter er støtteberettigede ved afslutningen.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.