Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 08/2021: Frontex' støtte til forvaltningen af de ydre grænser: endnu ikke effektiv nok

Danish icpdf.png 10 MB
07-06-2021

Ved denne revision vurderede vi, om Frontex havde udført fire af sine seks hovedaktiviteter effektivt med henblik på at bidrage til gennemførelsen af en europæisk integreret grænseforvaltning og dermed støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forebygge, opdage og reagere på ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet. Vi undersøgte også, om Frontex er parat til at opfylde sit nye og udvidede 2019-mandat.

Vi konkluderede, at Frontex' støtte til medlemsstaternes/de associerede Schengenlandes bekæmpelse af ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet ikke er effektiv nok. Vi konstaterede, at Frontex ikke fuldt ud har opfyldt sit 2016-mandat, og vi fremhæver i beretningen adskillige risici i forbindelse med Frontex' 2019-mandat.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.