Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 11/2021: Ekstraordinær støtte til EU's mælkeproducenter i 2014-2016 - Potentiale til at forbedre effektiviteten fremover

Danish icpdf.png 6 MB
24-06-2021

Gennemsnitsprisen til EU's mælkeproducenter toppede i begyndelsen af 2014, men begyndte derefter at falde. Medio 2016 begyndte priserne at stige igen.

Den fælles landbrugspolitik omfatter en række værktøjer til at afhjælpe markedsforstyrrelser. Direkte betalinger spiller en stabiliserende rolle, eftersom de sikrer landbrugerne en konstant indtægtskilde. Et "sikkerhedsnet" skal understøtte priserne ved midlertidigt at fjerne overskud af mejeriprodukter fra markedet. Kommissionen kan også vedtage ekstraordinære foranstaltninger over for trusler om markedsforstyrrelser, hvilket den gjorde mellem 2014 og 2016.

Vi undersøgte, hvor godt Kommissionen og de relevante myndigheder i medlemsstaterne havde forvaltet deres reaktion på forstyrrelser på markedet for mejeriprodukter i 2014-2016. Overordnet set konstaterede vi, at Kommissionen og medlemsstaterne havde truffet generelle foranstaltninger for at hjælpe landbrugerne under markedsforstyrrelsen, men at deres analyse samlet set ikke var tilstrækkelig til, at der kunne træffes beslutning om størrelsen af den nødvendige støtte, og til at støtten kunne målrettes.

​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.