Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 18/2021: Kommissionens overvågning af medlemsstater, der afslutter et makroøkonomisk tilpasningsprogram: et hensigtsmæssigt redskab, men der er brug for strømlining

Danish icpdf.png 1 MB
15-09-2021

Kommissionen er ansvarlig for overvågningen af EU-medlemsstater i euroområdet, der afslutter et makroøkonomisk tilpasningsprogram, med henblik på at sikre, at de opretholder deres økonomiske og finansielle stabilitet. Dette er til fordel for medlemsstaterne og deres långivere. Vi undersøgte udformningen, gennemførelsen og effektiviteten af Kommissionens overvågning for så vidt angår de fem berørte medlemsstater (Irland, Grækenland, Spanien, Cypern og Portugal). Vi konstaterede, at selv om overvågningen var et hensigtsmæssigt redskab, blev dens effektivitet begrænset af uklare mål og utilstrækkelig strømlining og fokus i gennemførelsen. Vi har fremsat anbefalinger til Kommissionen om at adressere disse forhold, herunder om en gennemgang af den relevante lovgivning med henblik på at integrere dens overvågningsaktiviteter i det europæiske semester.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.