Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Analyse nr. 05/2021: EU’s ramme for store transportinfrastrukturprojekter: en international sammenligning

Danish icpdf.png 2 MB
25-11-2021

Store infrastrukturprojekter spiller en central rolle for gennemførelsen af EU’s transeuropæiske transportnet. I denne analyse sammenligner vi EU’s ramme for gennemførelse af store infrastrukturprojekter med rammerne i udvalgte lande og peger på fremgangsmåder, som Kommissionen og beslutningstagerne kunne lade sig inspirere af og om nødvendigt tilpasse til EU-sammenhæng.

Vi fandt ingen fremgangsmåder, som kunne afhjælpe EU’s strategirelaterede svagheder. Imidlertid fremhævede vi relevante eksempler vedrørende processerne for koordinering, udvælgelse, overvågning og efterfølgende evaluering.

​Herudover analyserede vi de aktuelle budget- og tidsplansoverskridelser ved seks EU-medfinansierede projekter. I forhold til det globale benchmark er der mindre budgetoverskridelser ved fire af disse projekter, og de fleste af projekterne oplevede i gennemsnit større tidsplansforsinkelser.