Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 01/2022: EU's støtte til retsstatsprincippet på Vestbalkan: Trods indsatsen er der stadig grundlæggende problemer

Danish icpdf.png 3 MB
10-01-2022

​​Retsstatsprincippet er en af de fælles værdier for EU's medlemsstater. Det er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Det er også en væsentlig og nødvendig betingelse for EU-medlemskab. Vi undersøgte, om EU-støtten til retsstatsprincippet i de seks lande på Vestbalkan, der stræber efter tiltrædelse af EU, har været effektiv. Vi konstaterede, at selv om EU's indsats har bidraget til reformer inden for tekniske og operationelle områder såsom forbedring af retsvæsenets effektivitet og udarbejdelse af relevant lovgivning, har den haft en begrænset overordnet effekt på grundlæggende retsstatsreformer i regionen. Vi anbefaler, at Kommissionen styrker mekanismen til fremme af retsstatsreformer, intensiverer støtten til civilsamfundsorganisationer og uafhængige medier, øger anvendelsen af konditionalitet og styrker projektrapportering og -overvågning.

​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.