Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Vores aktiviteter i 2021 - Den Europæiske Revisionsrets årlige aktivitetsrapport

Danish icpdf.png 3 MB
05-05-2022

Den Europæiske Revisionsret har i dag offentliggjort sin årlige aktivitetsrapport for 2021. Rapporten giver et overblik over Revisionsrettens arbejde i 2021 og indeholder oplysninger om institutionens forvaltning, personale og finanser samt beskriver, hvordan Revisionsrettens 900 ansatte fortsatte med at udsende afhængige, objektive beretninger om centrale spørgsmål for EU's fremtid. Medlemsstaterne står i øjeblikket over for mange uventede udfordringer, og i den sammenhæng spiller Revisionsretten en afgørende rolle med hensyn til at fremhæve, hvilke aspekter af EU's tiltag der fungerer godt, at påpege, hvilke aspekter der kan forbedres, og at anbefale væsentlige ændringer, der gør det muligt for EU at nå sit fulde potentiale. Dette arbejde giver EU mulighed for at bygge videre på sine tidligere bestræbelser på at forbedre sin økonomiske forvaltning og sikre, at EU's udgifter giver resultater.

I 2021 fortsatte EU-revisorerne med at arbejde under covid-19-relaterede rejserestriktioner og folkesundhedsmæssige restriktioner. Deres mulighed for at foretage revisioner på stedet var stadig stærkt begrænset. De tilpassede sig dog hurtigt den nye situation, ændrede deres arbejdsmetoder og lærte hurtigt at bruge nye værktøjer, så de kunne udføre effektiv offentlig revision i EU.