-->

Politikområder

Samarbejde med Europa-Parlamentets udvalg

Vi præsenterer resultaterne fra vores forvaltningsrevisioner i særberetninger og analyser inden for en lang række EU-politikområder.

I dette afsnit præsenterer vi de mest relevante særberetninger og analyser for hvert af EP-udvalgene i mandatperioden 2019-2024.

Den Europæiske Revisionsrets medlemmer og revisorer drøfter gerne deres revisionsresultater og anbefalinger direkte med alle EP-udvalg, ved høringer eller workshops eller med Europa-Parlamentets politiske grupper.

Klik på nedenstående link for at se, hvilke EP-udvalg vores beretninger er mest relevante for.