-->

 

 

Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions10698301-07-2021 11:36:4001-07-2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1221166940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 12/2021: Princippet om, at forureneren betaler: inkonsekvent anvendelse på tværs af EU's miljøpolitikker og foranstaltninger10786501-07-2021 11:35:4601-07-2021 11:35:46 Resumé I-V Indledning 01-14 Oprindelsen til princippet om, at forureneren betaler 03-05 Princippet om, at forureneren betaler, i EU 06-14 Politikramme 06-09 EU-finansiering 10-14 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1299520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CED06444-8305-4C43-88F9-C585AA115098}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 14/2021: Interreg-samarbejde: Potentialet i Den Europæiske Unions grænseregioner er endnu ikke blevet frigjort fuldt ud10778829-06-2021 16:46:2929-06-2021 16:46:29 Resumé I-IX Indledning 01-24 Udfordringerne for EU's grænseregioner 01-04 Interreg A: det største Interreg-område 05-10 Forvaltning af Interreg og finansieringsområder vedrørende STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14102470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A39036FE-3766-42E3-8040-6F681F570ADA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730-06-2021 07:08:5330-06-2021 07:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1410013400https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029-06-2021 11:40:5929-06-2021 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1514024960https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 15/2021: Flypassagerers rettigheder under covid 19 pandemien: Centrale rettigheder blev ikke beskyttet på trods af Kommissionens indsats10744829-06-2021 12:58:4729-06-2021 12:58:47 Resumé I-V Indledning 01-13 Flypassagerers rettigheder i EU 01-04 Rejserestriktioner under covid-19-pandemien 05-07 Virkningerne af de covid-19-relaterede rejserestriktioner på STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15151600https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{45B1F81B-A022-49DF-B5DB-ADA287DDC585}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 13/2021: EU's indsats for at bekæmpe hvidvask af penge i banksektoren er fragmenteret, og gennemførelsen er utilstrækkelig10723424-06-2021 12:26:1924-06-2021 12:26:19 Resumé I-XI Indledning 01-15 Hvad er hvidvask af penge? 01-02 Offentlige politikker til bekæmpelse af hvidvask af penge 03-06 Ansvarsfordelingen mellem EU og medlemsstaterne 07-12 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13128280https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A6941FE6-A72C-411C-996A-35329C59D87C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425-06-2021 07:44:0325-06-2021 07:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1331926710https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617-06-2021 09:31:1317-06-2021 09:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117251920https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 11/2021: Ekstraordinær støtte til EU's mælkeproducenter i 2014-2016 - Potentiale til at forbedre effektiviteten fremover10702517-06-2021 12:26:1917-06-2021 12:26:19Resumé I-IX Indledning 01-24 Revisionens omfang og revisionsmetoden 25-31 Bemærkninger 32-79 Kommissionen reagerede hurtigt på det russiske importforbud, men brugte længere tid på STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11105120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CF789A21-AF39-4766-9C00-2D80663A1596}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434