-->

 

 

Særberetning 01/2023: Værktøjer til at lette rejser inden for EU under covid-19-pandemien11283521-12-2022 10:44:4221-12-2022 10:44:42Relevante initiativer med alt fra stor til begrænset virkning Resumé I-VIII Indledning 01-12 Revisionens omfang og revisionsmetoden 13-18 Bemærkninger 19-74 Kommissionen udviklede STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01151750https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E4578051-EFBE-4F1C-AA80-C02F9EE0BD36}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic11285602-12-2022 15:37:1102-12-2022 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_016562100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015-12-2022 16:26:0115-12-2022 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081696720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Udtalelse 08/2022 (artikel 322, stk. 1, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en social klimafond som revideret af Rådet11376405-01-2023 11:36:3805-01-2023 11:36:38om forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en social klimafond som revideret af Rådet [interinstitutionel sag 2021/0206(COD) af 30. juni 2022, 10775 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0844310https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{351A9ED5-2EA8-4D47-BC9A-81184BC4004C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 28/2022: Instrumentet for støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE)4466005-12-2022 11:29:0205-12-2022 11:29:02Særberetning Instrumentet for støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) SURE-finansieringen bidrog til jobbevarelsen under covid-19-krisen, men STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_28283440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DAE6FD75-C592-459D-B72B-C6730F107139}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)4466305-12-2022 07:10:0105-12-2022 07:10:01Special report Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_288281520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A068B176-002A-4EBC-95C0-67A2C1955400}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 27/2022: EU's støtte til grænseoverskridende samarbejde med nabolande4492209-12-2022 09:06:2309-12-2022 09:06:23EU's støtte til grænseoverskridende samarbejde med nabolande Støtten er værdifuld, men gennemførelsen begyndte meget sent, og koordineringsproblemerne skal løses STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_27305150https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A49FAE4D-DF7B-4953-B959-76790D15D351}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 27/2022: EU support to cross-border cooperation with neighbouring countries5686409-12-2022 09:59:5609-12-2022 09:59:56Valuable support, but implementation started very late and problems with coordination need to be addressed Executive summary I-VII Introduction 01-05 Cross-border cooperation with STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2710641500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A1B75A0F-867D-4C80-B36D-95545FEF1AD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 25/2022: Kontrol af bruttonationalindkomsten til finansiering af EU-budgettet. Risiciene ved udarbejdelse af data er generelt godt dækket, men foranstaltningerne kan prioriteres bedre11196702-12-2022 07:58:1602-12-2022 07:58:16Resumé I-IX Indledning 01-26 EU-budgettet og BNI-baserede egne indtægter 01-05 Beregning og overførsel af de BNI-baserede egne indtægter til EU-budgettet 06-09 Kontrol af STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2523390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA5E27C6-8D62-4E65-A438-8919C9976915}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 25/2022: Verification of Gross National Income for financing the EU budget. Risks in data compilation well covered overall, but scope for increased prioritisation of actions11197010-11-2022 08:47:1710-11-2022 08:47:17The Commission calculates this own resource as a percentage of Member States’ annual GNI, a macroeconomic indicator used to measure a nation’s economic wealth IX As a result of our STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_25710790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F24F373-4700-48EB-9BF6-0E89C6D4B006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434