-->

 

 

Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822-01-2021 06:23:3722-01-2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03310310https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 03/2021: Udveksling af skatteoplysninger i EU: et solidt grundlag, men huller i gennemførelsen11722122-01-2021 12:51:4922-01-2021 12:51:49 Resumé I-X Indledning 01-13 EU-foranstaltninger 05-09 Direktivet om administrativt samarbejde 10-13 Revisionens omfang og revisionsmetoden 14-21 Kommissionen 17-18 Medlemsstaterne STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_031414https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{01950B4F-EA2A-4017-8C5C-CAC023A41D47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 02/2021: EU's humanitære uddannelsesbistand: Bistanden hjælper børn i nød, men den bør være mere langsigtet og nå flere piger9382018-01-2021 08:48:5618-01-2021 08:48:56 Resumé I-X Indledning 01-12 Uddannelse er en prioritet for millioner af børn i kriseramte områder, der ikke går i skole 01-04 Kommissionen har for nylig forhøjet STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0277https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C58C0464-6B2B-4E48-A201-7585D1FCA620}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915-01-2021 14:10:0915-01-2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_024444https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908-01-2021 11:06:2108-01-2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_013131https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 01/2021: Afviklingsplanlægning inden for den fælles afviklingsmekanisme11615211-01-2021 07:20:3311-01-2021 07:20:33 Resumé I-XI Indledning 01-16 Den fælles afviklingsmekanisme - baggrund 01-04 Samarbejde som led i den fælles afviklingsmekanisme 05-16 SRB's og de nationale afviklingsmyndigheders STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0188https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC2A421A-15EE-40CB-AA9D-B84C5A3F4F84}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525-11-2020 09:58:5925-11-2020 09:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities573100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Beretning om eventualforpligtelser opstået som følge af Den Fælles Afviklingsinstans', Rådets eller Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til denne forordning i regnskabsåret 201911313625-11-2020 10:11:3825-11-2020 10:11:38(i medfør af artikel 92, stk med Den Fælles Afviklingsinstans', Kommissionens og Rådets svar Den fælles afviklingsmekanisme er den EU-ordning, der er oprettet til at forvalte STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities10600https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6A161903-C179-4FC5-8B2A-085B6C260000}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325-11-2020 10:12:3225-11-2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_262084360https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 26/2020: Havmiljø: EU-beskyttelsen spænder vidt, men stikker ikke dybt1652623-11-2020 10:09:1423-11-2020 10:09:14 Resumé I-VII Indledning 01-24 EU's have og oceaner 01-08 EU-foranstaltninger 09-24 Den fælles fiskeripolitik 10-15 Miljøpolitikker 16-21 Kommissionens og medlemsstaternes ansvar STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2615500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B8E812CC-B344-4F32-92C8-A84A85FCA609}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434