-->

 

 

Særberetning 20/2022: EU's foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri – Kontrolsystemerne er på plads, men svækkes på grund af medlemsstaternes uensartede kontroller og sanktioner9284614-09-2022 14:14:2914-09-2022 14:14:29 Resumé I-V Indledning 01-23 Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri 04-06 Den globale reaktion på ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri 07-10 EU's ramme for bekæmpelse STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2073730https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{11911779-D910-4E26-846A-8EE6346B565E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States9285308-09-2022 15:49:4508-09-2022 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_209879870https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed4443205-09-2022 13:50:3905-09-2022 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1914056530https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 19/2022: EU's indkøb af covid-19-vaccine - Tilstrækkelige doser sikret efter indledende udfordringer, men processens resultater blev ikke vurderet tilstrækkeligt4465208-09-2022 15:53:0908-09-2022 15:53:09 Resumé I-VIII Indledning 01-11 Udviklingen af covid-19-vacciner 02-03 Kontrakter om indkøb af covid-19-vacciner 04-05 Kommissionen indgik aftaler til en værdi af 71 milliarder STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1992480https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E5F90514-E0BF-4E2A-9E62-C9538327E0DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 21/2022: Kommissionens vurdering af nationale genopretnings- og resiliensplaner - Generelt hensigtsmæssig, men der er fortsat gennemførelsesrisici4401405-09-2022 08:50:1205-09-2022 08:50:12Resumé I-X Indledning 01-16 Genopretnings- og resiliensfaciliteten 01-03 Genopretnings- og resiliensplaner 04-08 Roller og ansvar i udarbejdelses- og vurderingsprocessen for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2170410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD0BBE77-3BD9-4B93-B479-881D963FD21E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928-09-2022 10:16:4328-09-2022 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110163100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 18/2022: EU-institutionerne og covid-19 – Reaktionen var hurtig, men der venter udfordringer med hensyn til at udnytte den krisedrevne innovation og fleksibilitet optimalt1660029-08-2022 13:54:4929-08-2022 13:54:49 Resumé I-VIII Indledning 01-07 Revisionens omfang og revisionsmetoden 08-13 Bemærkninger 14-93 Institutionernes forretningskontinuitetsplaner fulgte for det meste anerkendte STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1895360https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0099E2D2-3152-410A-9031-5E730D5A8A48}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629-08-2022 14:24:4229-08-2022 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813174410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111-08-2022 08:47:3411-08-2022 08:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05577610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Udtalelse 05/2022 - EPPO Child allowance1397717-08-2022 07:15:3117-08-2022 07:15:31om Den Europæiske Anklagemyndigheds forslag om en ændring af ansættelsesvilkårene for de europæiske delegerede anklagere med henblik på at indføre børnetilskud i deres vederlag STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0589270https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{19D36A9D-9178-43C3-8C98-96EE2ADB5F02}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434