-->

 

 

Opinion No 9/2020 accompanying the Commission’s proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism4388501-10-2020 09:00:0401-10-2020 09:00:04Introduction 01-06 The Union Civil Protection Mechanism 05-06 Our opinion on the proposed changes 07-32 Remarks on financial aspects 08-24 Adequacy of the overall budget increase STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_095213050https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FE073547-1CD7-43EE-9C5D-826F09574D79}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 21/2020: Control of State aid to financial institutions in the EU: in need of a fitness check3588128-09-2020 10:33:0228-09-2020 10:33:02 Executive summary I-X Introduction 01-16 State aid control under the TFEU 01-02 Judicial Review by the EU Courts 03-06 State aid to financial institutions – during and after the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_219874680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{551B3422-24CB-4125-A57D-95F3AF58F439}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 21/2020: Kontrollen med statsstøtte til finansielle institutioner i EU: Der er behov for et kvalitetstjek3588525-09-2020 13:09:1025-09-2020 13:09:10 Resumé I-X Indledning 01-16 Statsstøttekontrol i henhold til TEUF 01-02 Domstolskontrol ved EU's retsinstanser 03-06 Statsstøtte til finansielle institutioner - under og efter den STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_21156980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D2F92734-9301-47E0-83FA-6D5574867413}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Udtalelse nr. 8/2020 om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling10064312-10-2020 10:17:2412-10-2020 10:17:24Indledning 01-06 Generelle bemærkninger 07-11 Specifikke bemærkninger 12-22 Risiko vedrørende tilskud, der ikke er knyttet til omkostninger 12 Instrumentets additionalitet 13-14 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0863630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AA8CA3AF-F5FB-4CF1-8F81-5D6CFA074A14}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Opinion No 8/2020 on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism10065130-09-2020 10:30:1730-09-2020 10:30:17Opinion No 8/2020 (pursuant to Articles 287(4) and 322(1)(a), TFEU) on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0814243410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D03F7121-0816-45CB-B847-9B457F88991A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 20/2020: Bekæmpelse af børnefattigdom - Der er behov for bedre målretning af Kommissionens støtte3518228-09-2020 16:19:3428-09-2020 16:19:34 Resumé I-XI Indledning 01-07 Revisionens omfang og revisionsmetoden 08-13 Bemærkninger 14-90 Henstillingen var et positivt initiativ, men dens virkning er vanskelig, hvis ikke STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_20113470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EBF58C32-659E-42AD-9816-25AC7132AE52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 20/2020: Combating child poverty – Better targeting of Commission support required3524028-09-2020 16:02:5428-09-2020 16:02:54 Executive summary I-XI Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-90 The Recommendation was a positive initiative but its impact is difficult, if not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_207512440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{90D04EE8-5ADC-491B-B657-9AF4ADA3BE38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 19/2020: Digitalisering af EU's industri: Et ambitiøst initiativ, hvis succes afhænger af et vedvarende engagement fra EU, myndigheder og virksomheder1499121-09-2020 15:04:4521-09-2020 15:04:45 Resumé I-VIII Indledning 01-18 Fra industri 1.0 til 4.0 - Digitalisering af EU's industri 01-07 EU's politik og initiativer vedrørende digitaliseringen af industrien 08-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_1981430https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E8136987-AF4A-4624-AE11-D07418EB0187}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 19/2020: Digitising European Industry: an ambitious initiative whose success depends on the continued commitment of the EU, governments and businesses1499421-09-2020 15:38:4521-09-2020 15:38:45 Executive summary I-VIII Introduction 01-18 From Industry 1.0 to 4.0 – Digitalising European Industry 01-07 EU policy and initiatives relating to the digitalisation of industry STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_193622610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F6A2F5A3-EFCB-4F65-9761-1EAA4EDC7AF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 18/2020: EU's emissionshandelssystem: Tildelingen af gratis kvoter bør målrettes bedre3137809-09-2020 07:57:3309-09-2020 07:57:33 Resumé I-VI Indledning 01-16 Revisionens omfang og revisionsmetoden 17-20 Bemærkninger 21-53 De gratis kvoter gav usikre resultater, når de blev brugt som et værktøj til at STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_1856230https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1D2C952B-BB5F-4EB4-B844-BEBB378A9B1F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434