-->

 

 

Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124-03-2021 13:58:3724-03-2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_04111911190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 04/2021: Toldkontrol: Utilstrækkelig harmonisering skader EU's finansielle interesser9403424-03-2021 13:57:3824-03-2021 13:57:38For at beskytte fortroligheden af oplysninger, der hidrører fra klassificerede dokumenter, udelades visse detaljer og referencer i denne beretning eller præsenteres i anonymiseret STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0492920https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7F7BE923-CA92-40C9-B6AF-81732BFEF445}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322-03-2021 10:11:0222-03-2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0117143250https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Udtalelse nr. 1/2021 (artikel 322, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven9384422-03-2021 10:10:4922-03-2021 10:10:49DA 23.3.2021 Den Europæiske Unions Tidende C 101/1 REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_01169800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{01B07535-8D4A-4B03-88A7-D58474585473}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822-01-2021 06:23:3722-01-2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0322553020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 03/2021: Udveksling af skatteoplysninger i EU: et solidt grundlag, men huller i gennemførelsen11722122-01-2021 12:51:4922-01-2021 12:51:49 Resumé I-X Indledning 01-13 EU-foranstaltninger 05-09 Direktivet om administrativt samarbejde 10-13 Revisionens omfang og revisionsmetoden 14-21 Kommissionen 17-18 Medlemsstaterne STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03277210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{01950B4F-EA2A-4017-8C5C-CAC023A41D47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 02/2021: EU's humanitære uddannelsesbistand: Bistanden hjælper børn i nød, men den bør være mere langsigtet og nå flere piger9382018-01-2021 08:48:5618-01-2021 08:48:56 Resumé I-X Indledning 01-12 Uddannelse er en prioritet for millioner af børn i kriseramte områder, der ikke går i skole 01-04 Kommissionen har for nylig forhøjet STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02156130https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C58C0464-6B2B-4E48-A201-7585D1FCA620}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915-01-2021 14:10:0915-01-2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0214732510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908-01-2021 11:06:2108-01-2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0112872750https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 01/2021: Afviklingsplanlægning inden for den fælles afviklingsmekanisme11615211-01-2021 07:20:3311-01-2021 07:20:33 Resumé I-XI Indledning 01-16 Den fælles afviklingsmekanisme - baggrund 01-04 Samarbejde som led i den fælles afviklingsmekanisme 05-16 SRB's og de nationale afviklingsmyndigheders STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01157140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC2A421A-15EE-40CB-AA9D-B84C5A3F4F84}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434