-->

 

 

Special report 24/2021: Performance-based financing in Cohesion policy: worthy ambitions, but obstacles remained in the 2014-2020 period11694322-10-2021 09:32:5322-10-2021 09:32:53 Executive summary I-XI Introduction 01-09 Focusing the EU budget on results was a priority for the 20142020 period 01-04 Performance budgeting: what does it entail STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CEDF3902-30BB-4FDE-84EF-0F4EE2240E47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU)10846108-10-2021 12:36:2208-10-2021 12:36:22Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU) EN concerning the Commission’s proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0211427580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CDB27213-2FAF-4CD2-BCDF-980FEC3924A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Udtalelse 2/2021 (artikel 322, stk. 2, TEUF)11528208-10-2021 12:29:1608-10-2021 12:29:16Udtalelse 2/2021 (artikel 322, stk. 2, TEUF) DA om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 609/2014 med henblik på at øge forudsigeligheden for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_022752750https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{65E487C9-B9F5-4968-8FD2-C68E4C5A7B25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 21/2021: EU-støtte til biodiversitet og klimatiltag i EU's skove: positive men begrænsede resultater10822801-10-2021 08:51:1001-10-2021 08:51:10 Resumé I-V Indledning 01-18 Hvorfor er EU's skove vigtige? 01-03 De vigtigste tendenser i skovene 04-06 Den globale indsats og EU-indsatsen for skove 07-13 Politikken for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_214163580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1A41E251-4BD1-45B7-863F-BA3043607984}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 21/2021: EU funding for biodiversity and climate change in EU forests: positive but limited results10823122-09-2021 16:09:0122-09-2021 16:09:01 Executive summary I-V Introduction 01-18 Why EU forests are important 01-03 Main trends in forests 04-06 Global and EU action for forests 07-13 Rural development policy is the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2113256320https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E8C4AA38-9B8A-4BBB-878D-F52878B6AFA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 19/2021: Europols støtte til bekæmpelse af migrantsmugling: Europol er en værdsat partner, men gør ikke nok brug af datakilder og resultatmåling10709629-09-2021 10:23:3129-09-2021 10:23:31 Resumé I-X Indledning 01-15 Revisionens omfang og revisionsmetoden 16-21 Bemærkninger 22-71 Europol fungerer som et knudepunkt for informationsudveksling, men er hæmmet af STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_194023430https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7F7C6718-B8E1-4922-AD4E-0ADC9C321233}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 19/2021: Europol support to fight migrant smuggling: a valued partner, but insufficient use of data sources and result measurement10711006-10-2021 09:18:2106-10-2021 09:18:21 Executive summary I-X Introduction 01-15 Audit scope and approach 16-21 Observations 22-71 Europol serves as an information exchange hub but is impeded by incomplete data and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_199474950https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EF93E8EB-6F42-44B5-8442-0BF9D18E7904}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 20/2021: Bæredygtig vandanvendelse i landbruget: Midler under den fælles landbrugspolitik vil nok snarere fremme en øget end en mere effektiv vandanvendelse10648224-09-2021 05:18:3924-09-2021 05:18:39 Resumé I-VII Indledning 01-18 Vandtilgængeligheden i EU: aktuel status og fremtidige scenarier 01-03 Landbruget har brug for vand 04-06 EU's rolle i vandmængdepolitikken 07-18 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_204233440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4E90620F-B9EF-4659-83A9-8A5F1C31969C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special Report 20/2021: Sustainable water use in agriculture: CAP funds more likely to promote greater rather than more efficient water use10648523-09-2021 14:21:5523-09-2021 14:21:55 Executive summary I-VII Introduction 01-18 Water availability in the EU: current status and future scenarios 01-03 Agriculture needs water 04-06 The EU’s role in water quantity STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2016885780https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5D274382-9D41-4846-9726-08DCB41640E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 23/2021: Begrænsning af grov korruption i Ukraine: Der er adskillige EU-initiativer, men resultaterne er stadig utilstrækkelige10431416-09-2021 11:57:0216-09-2021 11:57:02 Resumé I-XI Indledning 01-14 Ukraine: en strategisk partner for EU 01-03 Korruption i Ukraine 04-09 EU's støtte til Ukraine 10-14 Revisionens omfang og revisionsmetoden 15-20 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_23124510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{37C7F540-E1A9-44D3-BA16-8AC41DCBEAAA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434