-->

 

 

Special report 11/2022: Protecting the EU budget - Better use of blacklisting needed11061625-05-2022 09:53:4025-05-2022 09:53:40 Executive summary I-VII Introduction 01-14 EU and Member State responsibilities for protecting the EU budget 01-04 Excluding untrustworthy counterparties from receiving funds STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C25F5EA2-6DDC-49D9-9FE1-D04CB8BCD8F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Special report 07/2022: SME internationalisation instruments - A large number of support actions but not fully coherent or coordinated1346716-05-2022 08:21:5216-05-2022 08:21:52 Executive summary I-IX Introduction 01-19 Barriers to SME internationalisation 04 EU strategy for SME internationalisation 05-10 Main EU instruments, roles and responsibilities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_073823820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E0CB6227-3C69-4C32-B5F8-6AC11511678C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 07/2022: SMVinternationaliseringsinstrumenter: et stort antal støtteforanstaltninger, men de er ikke fuldt ud sammenhængende eller samordnede1349306-05-2022 05:01:4806-05-2022 05:01:48 Resumé I-IX Indledning 01-19 Hindringer for SMV'ernes internationalisering 04 EU's strategi for SMV-internationalisering 05-10 EU's vigtigste instrumenter, roller og ansvar til STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0755550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{03A53EDF-948A-499F-902D-E851A9C403CA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Press Release: EU support to help small businesses go international needs better management and visibility10970613-05-2022 12:38:2013-05-2022 12:38:20The purpose of this press release is to convey the main messages of the European Court of Auditors’ special report The full report is available at eca.europa.eu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_072482480https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FCA042B5-D69B-4ED1-A62E-685F17207513}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Pressemeddelelse: Der er behov for bedre forvaltning og større synlighed, når EU støtter små virksomheders internationalisering10973416-05-2022 06:01:5116-05-2022 06:01:51Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning Beretningen i sin helhed kan fås på eca.europa.eu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_0751510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2F7B7256-04E7-4D01-8770-49A24C7EA32F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Regnskabsåret 2021 - Rapport fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede (i henhold til finansforordningens artikel 74, stk. 9)1326711-05-2022 07:16:4111-05-2022 07:16:41 Indledning 01-03 Generalsekretæren 04-07 Årets vigtigste resultater 08-11 Generalsekretærens vigtigste aktiviteter og resultater 12-46 Menneskelige Ressourcer, Finanser og STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG82820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{69A90F64-2147-468E-85BB-04F2B1B30520}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110-05-2022 14:45:1010-05-2022 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG3723720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Vores aktiviteter i 2021 - Den Europæiske Revisionsrets årlige aktivitetsrapport10234327-04-2022 11:50:4927-04-2022 11:50:49Vores aktiviteter i 2021 Den Europæiske Revisionsrets årlige aktivitetsrapport DA02 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tlf. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21128610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{829A04AB-3E7D-4B22-B7EB-84D6C4A3D385}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727-04-2022 09:30:1127-04-2022 09:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR217852500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434
Særberetning 06/2022: Intellektuelle ejendomsrettigheder i EU - Beskyttelsen er ikke fuldstændig vandtæt3123511-04-2022 09:16:3011-04-2022 09:16:30Resumé I-X Indledning 01-12 Hvad er intellektuelle ejendomsrettigheder Håndhævelsen af IPR er ikke optimal 71-93 Direktivet om håndhævelse af IPR anvendes ikke ensartet 72-74 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06211590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F4F5827A-5DD9-43FE-83DE-D89E674ED3D5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3434