-->

Transport og turisme

 

Transport og mobilitet er et centralt element i det europæiske projekt. De europæiske transportprojekter, som Europa-Kommissionen udvælger direkte til medfinansiering, finansieres under EU-budgettets underudgiftsområde "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse". Størstedelen af EU's finansiering til transportprojekter kommer dog stadig fra samhørighedsbudgettet.

Som EU's revisorer ser vi også fremad for at kunne medvirke til at adressere de væsentlige fremtidige udfordringer, som EU står over for. I de kommende år vil den digitale revolution få stor betydning for trafikstrømmene, fordi den påvirker logistikkæderne og ændrer forbrugernes adfærd. I Europa skal der anlægges, tilpasses og vedligeholdes transportinfrastrukturer med henblik på at håndtere de forventede trafikstrømme. Dette vil kræve betydelige offentlige investeringer i de kommende år og nye tilgange til finansiering af disse investeringer. Samtidig vil miljøvenlige løsninger såsom elektriske køretøjer og samkørselsteknologier få større betydning, og myndighederne vil blive nødt til at tilpasse deres infrastrukturer og transportsystemer.

Vi vil tage højde for alle disse faktorer, når vi vælger vores fremtidige revisionsopgaver og fremsætter anbefalinger.